Witaj na seQre

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

SEQRE.net platformą internetową projektu R&D z zakresu Kryptografii Kwantowej wspierającą międzynarodową społeczność w obszarze badań i wdrożeń technologii Kryptografii Kwantowej i Kwantowej Dystrybucji Klucza (QKD) zapewniających bezwarunkowo bezpieczną komunikację.

Platforma SEQRE powstała po organizacji Sympozjum seQre2014, 27-28 Styczeń 2014, jako propozycja forum współpracy dla uczestników Sympozjum, którzy zadeklarowali chęć działania w ramach powołanego konsorcjum współpracującego i monitorującego w obszarze badań i rozwoju Kryptografii Kwantowej (więcej szczegółów na http://seqre.net/seqre2014). Od momentu uruchomienia platformy wszystkie zainteresowane podmioty i organizacje aktywne w obszarze badań i komercjalizacji Kryptografii Kwantowej oraz Kwantowej Dystrybucji Klucza mogą dołączyć do platformy lub korzystać z jej zasobów.

Platforma SEQRE udostępnia zasoby wiedzy technicznej oraz wyniki badań (m.in. postępy technologiczne w obszarze warstwy sprzętowej oraz protokołów i warstwy aplikacyjnej, komercjalizacyjne, adaptacyjne oraz wdrożeniowe).

Platforma QKD R&D SEQRE jest zarządzana przez Polskie Narodowe Konsorcjum Badań i Rozwoju Kryptografii Kwantowej (the Polish national Quantum Cryptography research and development consortium) kierowane przez:


ponadto w dodatkowej współpracy, w sprzętowym obszarze QKD R&D, z następującymi podmiotamiAustrian Institute of Technology (Wiedeń, Austria) oraz IdQuantique SA (Geneva, Szwajcaria).

Konsorcjum zawiadujące platformą SEQRE prowadzi finansowane z Budżetu Państwa projekty R&D w obszarze prób prototypowych kryptografii kwantowej w kierunku jej wdrożenia (uwzględniając Kwantową Dystrybucję Klucza QKD oraz Kwantową Bezpieczną Komunikację Bezpośrednią QSDC) dla strategicznych oraz komercyjnych rozwiązań:

"Prace badawczo-rozwojowe w kierunku komercjalizacji kryptografii kwantowej w układach bezsplątaniowych i splątaniowych" w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowej Strategii Spójności (wspierany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR).

Celem plarformy SEQRE.net jest wspieranie technologicznego rozwoju Kryptografii Kwantowej oraz QKD poprzez stymulację międzynarodowej współpracy przy wykorzystaniu Internetu.