Witaj na seQre

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

SEQRE.net to platforma badań, rozwoju i komercjalizacji kryptografii kwantowej działająca we współpracy międzynarodowej społeczności technicznej. Głównym celem współpracy są dalsze badania, inżynieria i przemysłowe wdrożenia komunikacji kwantowej, kryptografii kwantowej i dystrybucji klucza kwantowego (QKD), a także technologii wspomagających, takich jak generowanie liczb losowych (QRNG), aby umożliwić informatyczno-teoretycznie bezwarunkowe bezpieczeństwa komunikacji i przetwarzania informacji.

Platforma SEQRE została wdrożona przez firmę CompSecur Sp. z o.o. jako narzędzie komercjalizacji kryptografii kwantowej po organizacji Sympozjum SEQRE 2014 w dniach 27–28 stycznia 2014 roku jako kontynuacja forum współpracy uczestników Sympozjum, którzy zadeklarowali aktywność w konsorcjum wspierania i monitorowania badań i rozwoju w dziedzinie kryptografii kwantowej (więcej szczegółów dostępnych jest na stronie http://seqre.net/seqre2014). Od momentu uruchomienia platformy wszystkie zainteresowane strony i organizacje działające w obszarach QKD, kwantowej kryptografii, komunikacji kwantowej oraz badań i komercjalizacji losowości kwantowej mogą dołączyć do platformy, aby zaangażować się we współpracę naukową, inżynieryjną i przemysłową oraz uzyskać dostęp do zasobów platformy.< / p>

Platforma SEQRE zawiera ogólnodostępną bazę wiedzy technicznej i wyników badań (w tym rezultatów rozwoju technologicznego w zakresie sprzętu i protokołów oraz oprogramowania, komercjalizacji i wdrożeń przemysłowych).

Platformą badań i rozwoju oraz komercjalizacji QKD SEQRE zarządza polskie konsorcjum badawczo-rozwojowe w dziedzinie kryptografii kwantowej pod przewodnictwem:

przy współpracy z Austrian Institute of Technology (Wiedeń, Austria) oraz IdQuantique SA (Genewa, Szwajcaria).

Konsorcjum prowadzące platformę SEQRE realizuje szereg projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie prototypowania i wdrażania kryptografii kwantowej (w tym dystrybucji klucza kwantowego QKD i bezpiecznej bezpośredniej komunikacji QSDC) do celów strategicznych i komercyjnych, m.in.:

Badania i rozwój w kierunku komercyjnych zastosowań kryptografii kwantowej w systemach bezsplątaniowych i opartych na splątaniu w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach krajowej strategii spójności (przy wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR).

Celem platformy SEQRE.net jest wspieranie rozwoju technologicznego oraz komercjalizacji komunikacji kwantowej, kryptografii kwantowej i QKD poprzez stymulowanie współpracy międzynarodowej, działania techniczne i rynkowe.