Lista zasobów

 • Ograniczenia bezpieczeństwa układów splątaniowych i niesplątaniowych kryptografii kwantowej. Porównanie tolerancji kwantowych kanałów komunikacyjnych systemów na zaszumienie i techniczne niedoskonałości.
  Publications
  oqe-springer-publ-1
  ograniczenia-bezpieczenstwa-ukladow-splataniowych-i-niesplataniowych-kryptografii-kwantowej-porownanie-tolerancji-kwantowych-kanalow-komunikacyjnych-systemow-na-zaszumienie-i-techniczne-niedoskonalosci-
  publications
 • Przegląd obecnego stanu kryptografii kwantowej w odniesieniu do protokołów QKD czy realizacji QKD. Porównanie systemów pod kątem ich efektywności, stabilności czy odporności, ze względu na szumy i ataki hackerskie.
  Publikacje
  ijqi-worldscientific-publ-2
  przeglad-obecnego-stanu-kryptografii-kwantowej-w-odniesieniu-do-protokolow-qkd-czy-realizacji-qkd-porownanie-systemow-pod-katem-ich-efektywnosci-stabilnosci-czy-odpornosci-ze-wzgledu-na-szumy-i-ataki-hackerskie-
  publikacje
 • Ocena stabilności implementacji QKD ze względu na jakość kanału kwantowego. Analiza statystyczna charakterystycznych parametrów jakości komunikacji QKD.
  Publikacje
  ijqi-worldscientific-publ-1
  ocena-stabilnosci-implementacji-qkd-ze-wzgledu-na-jakosc-kanalu-kwantowego-analiza-statystyczna-charakterystycznych-parametrow-jakosci-komunikacji-qkd-
  publikacje
 • Praca zbiorowa międzynarodowych specjalistów (m.in. IDQ, AIT, SeQureNet, WUT, CompSecur) z obszaru kwantowej dystrybucji klucza prezentująca aktualny stan wiedzy z zakresu kryptografii kwantowej, zarówno w warstwie teoretycznej jak i praktycznej technologii QKD.
  Publikacje
  qkd-monografia-miedzynarodowa
  praca-zbiorowa-miedzynarodowych-specjalistow-m-in-idq-ait-sequrenet-wut-compsecur-z-obszaru-kwantowej-dystrybucji-klucza-prezentujaca-aktualny-stan-wiedzy-z-zakresu-kryptografii-kwantowej-zarowno-w-warstwie-teoretycznej-jak-i-praktycznej-technologii-qkd-
  publikacje
 • Charakterystyka badań implementacji splątaniowego układu kryptografii kwantowej przy wykorzystaniu optycznego łącza światłowodowego 1550 nm typu TELECOM jako kanału kwantowego
  Publikacje
  iaria-journals-qkd-na-swiatlowodach-komercyjnych
  charakterystyka-badan-implementacji-splataniowego-ukladu-kryptografii-kwantowej-przy-wykorzystaniu-optycznego-lacza-swiatlowodowego-1550-nm-typu-telecom-jako-kanalu-kwantowego
  publikacje
 • INFOCOMP 2014 Nagroda za najlepszą pracę dla publikacji pod tytułem "Testing of feasibility of QKD system deployment in commercial metropolitan fiber networks".
  Publikacje
  nagroda-za-najlepsza-prace-infocomp2014
  infocomp-2014-nagroda-za-najlepsza-prace-dla-publikacji-pod-tytulem-amp-quot-testing-of-feasibility-of-qkd-system-deployment-in-commercial-metropolitan-fiber-networks-amp-quot-
  publikacje
 • Praca konferencyjna. Charakterystyka badań implementacji splątaniowego układu kryptografii kwantowej przy wykorzystaniu optycznego łącza światłowodowego 1550 nm typu TELECOM jako kanału kwantowego
  Publikacje
  publikacja-infocomp-2014
  praca-konferencyjna-charakterystyka-badan-implementacji-splataniowego-ukladu-kryptografii-kwantowej-przy-wykorzystaniu-optycznego-lacza-swiatlowodowego-1550-nm-typu-telecom-jako-kanalu-kwantowego
  publikacje
 • Ustna prezentacja konferencyjna. Charakterystyka badań implementacji splątaniowego układu kryptografii kwantowej przy wykorzystaniu optycznego łącza światłowodowego 1550 nm typu TELECOM jako kanału kwantowego
  Publikacje
  prezentacja-ustna-infocomp-2014
  ustna-prezentacja-konferencyjna-charakterystyka-badan-implementacji-splataniowego-ukladu-kryptografii-kwantowej-przy-wykorzystaniu-optycznego-lacza-swiatlowodowego-1550-nm-typu-telecom-jako-kanalu-kwantowego
  publikacje
 • Raport dotyczy kwantowych generatorów liczba losowych, ich koncepcji, przykładowych implementacji oraz testowania losowości generowanych ciągów w środowisku laboratoryjnym.
  Raporty
  raport-kwantowe-generatory-liczb-losowych
  raport-dotyczy-kwantowych-generatorow-liczba-losowych-ich-koncepcji-przykladowych-implementacji-oraz-testowania-losowosci-generowanych-ciagow-w-srodowisku-laboratoryjnym-
  raporty
 • Krótkie omówienie nowej idei QKD z użyciem wymiany splątania.
  Raporty
  qkd-qsdc-z-uzyciem-wymiany-splatania
  krotkie-omowienie-nowej-idei-qkd-z-uzyciem-wymiany-splatania-
  raporty
 • Raport obejmujący szeroki obszar badań z zakresu klasycznych metod informatycznych zabezpieczania informacji, które są odporne na ataki komputerów kwantowych.
  Raporty
  kryptografia-postkwantowa
  raport-obejmujacy-szeroki-obszar-badan-z-zakresu-klasycznych-metod-informatycznych-zabezpieczania-informacji-ktore-sa-odporne-na-ataki-komputerow-kwantowych-
  raporty
 • Podstawowa charakterystyka protokołu wymiany klucza IDQ3P, służącego jako interfejs pomiędzy serwerem kwantowego klucza a zewnętrznym klasycznym urządzeniem szyfrującym podłączonym do niego.
  Raporty
  protokol-dostepu-do-klucza-idq3p
  podstawowa-charakterystyka-protokolu-wymiany-klucza-idq3p-sluzacego-jako-interfejs-pomiedzy-serwerem-kwantowego-klucza-a-zewnetrznym-klasycznym-urzadzeniem-szyfrujacym-podlaczonym-do-niego-
  raporty
 • Odpowiedź autorów na recenzję zgłoszenia
  Publikacje
  zgloszenie-2-qcrypt-2014
  odpowiedz-autorow-na-recenzje-zgloszenia
  publikacje
 • Protokół QKD oparty na zamianie splątania kwantowego
  Publikacje
  zgloszenie-1-qcrypt-2014
  protokol-qkd-oparty-na-zamianie-splatania-kwantowego
  publikacje
 • Charakterystyka systemu zarządzania uwspólnionymi kluczami jednorazowymi.
  Raporty
  manager-kluczy-symetrycznych
  charakterystyka-systemu-zarzadzania-uwspolnionymi-kluczami-jednorazowymi-
  raporty
 • Charakterystyka tunelu komunikacyjnego zabezpieczonego kluczami QKD jako aplikacji transferującej dowolną informację klasyczną w ramach standardowych protokołów komunikacyjnych.
  Raporty
  tunel-komunikacyjny-zabezpieczony-kluczami-qkd
  charakterystyka-tunelu-komunikacyjnego-zabezpieczonego-kluczami-qkd-jako-aplikacji-transferujacej-dowolna-informacje-klasyczna-w-ramach-standardowych-protokolow-komunikacyjnych-
  raporty
 • Ustna prezentacja konferencyjna. Prezentacja zaawansowania badań w laboratorium NLTK przy PWr obejmujących niesplątaniowe i splątaniowe systemy badawcze kryptografii kwantowej.
  Publikacje
  prezentacja-ustna-seqre2014
  ustna-prezentacja-konferencyjna-prezentacja-zaawansowania-badan-w-laboratorium-nltk-przy-pwr-obejmujacych-niesplataniowe-i-splataniowe-systemy-badawcze-kryptografii-kwantowej-
  publikacje
 • Warsztaty QKD seQre2014 obejmowały wprowadzenie do kryptografii kwantowej zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, wraz z prezentacją w czasie rzeczywistym działania splątaniowych i niesplątaniowych systemów QKD
  Publikacje
  warsztaty-qkd-seqre2014
  warsztaty-qkd-seqre2014-obejmowaly-wprowadzenie-do-kryptografii-kwantowej-zarowno-w-aspekcie-teoretycznym-jak-i-praktycznym-wraz-z-prezentacja-w-czasie-rzeczywistym-dzialania-splataniowych-i-niesplataniowych-systemow-qkd
  publikacje
 • Analiza niestabilności układów QKD, obejmująca wzrost QBER wraz z obniżaniem jakości rzeczywistego kanału kwantowego modelowanego jako światłowodu telekomunikacyjnego, zdolności implementacyjnych QKD w ramach metropolitalnej infrastruktury światłowodowej, czułości układów QKD w architekturze klasycznej raz opartych na splątaniu kwantowym na defekty kanału kwantowego.
  Publikacje
  seqre2014-plakat-qkd
  analiza-niestabilnosci-ukladow-qkd-obejmujaca-wzrost-qber-wraz-z-obnizaniem-jakosci-rzeczywistego-kanalu-kwantowego-modelowanego-jako-swiatlowodu-telekomunikacyjnego-zdolnosci-implementacyjnych-qkd-w-ramach-metropolitalnej-infrastruktury-swiatlowodowej-czulosci-ukladow-qkd-w-architekturze-klasycznej-raz-opartych-na-splataniu-kwantowym-na-defekty-kanalu-kwantowego-
  publikacje
 • Przedstawiono implementacje protokołu QSDC (kwantowej bezpiecznej komunikacji bezpośredniej) w oparciu o proponowane modyfikacje splątaniowego układu QKD. Omówiono teoretyczne oraz praktyczne aspekty zagadnień produkcji splątania kwantowego, oczyszczania splątania oraz pamięci kwantowych.
  Publikacje
  seqre2014-plakat-qsdc
  przedstawiono-implementacje-protokolu-qsdc-kwantowej-bezpiecznej-komunikacji-bezposredniej-w-oparciu-o-proponowane-modyfikacje-splataniowego-ukladu-qkd-omowiono-teoretyczne-oraz-praktyczne-aspekty-zagadnien-produkcji-splatania-kwantowego-oczyszczania-splatania-oraz-pamieci-kwantowych-
  publikacje
 • Prezentacja wyników serii testów standardowych telekomunikacyjnych metropolitalnych optycznych łączy światłowodowych 1550 nm, jako kanału kwantowego dla prototypowego układu splątaniowego QKD zainstalowanego w Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych PWr oraz w CompSecur we Wrocławiu.
  Publikacje
  qkd-publikacja-ijcns
  prezentacja-wynikow-serii-testow-standardowych-telekomunikacyjnych-metropolitalnych-optycznych-laczy-swiatlowodowych-1550-nm-jako-kanalu-kwantowego-dla-prototypowego-ukladu-splataniowego-qkd-zainstalowanego-w-narodowego-laboratorium-technologii-kwantowych-pwr-oraz-w-compsecur-we-wroclawiu-
  publikacje
 • Systemy zarządzania uwspólnionymi kluczami jednorazowymi dla zastosowań z układami kwantowej dystrybucji klucza.
  Software
  systemy-zarzadzania-uwspolnionymi-kluczami-jednorazowymi-open-source-
  systemy-zarzadzania-uwspolnionymi-kluczami-jednorazowymi-dla-zastosowan-z-ukladami-kwantowej-dystrybucji-klucza-
  software
 • Oprogramowanie warstwy interfejsowej komunikacji w postaci aplikacji tunelowej P2P
  Software
  oprogramowanie-warstwy-interfejsowej-komunikacji-aplikacja-tunelowo-komunikacyjna-open-source-
  oprogramowanie-warstwy-interfejsowej-komunikacji-w-postaci-aplikacji-tunelowej-p2p
  software
 • Pakiet aplikacyjny QRNG umożliwia dostęp i kontrolę do kwantowego generatora liczb losowych podłączonego interfejsem USB.
  Software
  pakiet-aplikacyjny-qrng-open-source-
  pakiet-aplikacyjny-qrng-umozliwia-dostep-i-kontrole-do-kwantowego-generatora-liczb-losowych-podlaczonego-interfejsem-usb-
  software
 • Pakiet skryptów kotrolujących warstwy aplikacyjnej umożliwiający manipulacje oraz przetwarzanie uzyskanych danych, oraz stanowiący interfejs pomiędzy wyjściem surowych danych a użytkownikiem układów QKD (w obu architekturach).
  Software
  skrypty-kontrolujace-warstwy-aplikacyjnej-open-source-
  pakiet-skryptow-kotrolujacych-warstwy-aplikacyjnej-umozliwiajacy-manipulacje-oraz-przetwarzanie-uzyskanych-danych-oraz-stanowiacy-interfejs-pomiedzy-wyjsciem-surowych-danych-a-uzytkownikiem-ukladow-qkd-w-obu-architekturach-
  software
 • Ekspertyza warstwy fizycznej systemu QKD na splątanych fotonach, EPR S405 Quelle.
  Raporty
  ekspertyza-quelle-qkd
  ekspertyza-warstwy-fizycznej-systemu-qkd-na-splatanych-fotonach-epr-s405-quelle-
  raporty
 • Praca inżynierska na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Praca zawiera charakterystykę dwóch układów QKD – jednego o architekturze interferometrycznej i drugiego oparte na splątaniu kwantowym.
  Publikacje
  praca-inzynierska-qkd
  praca-inzynierska-na-wydziale-podstawowych-problemow-techniki-pwr-praca-zawiera-charakterystyke-dwoch-ukladow-qkd-jednego-o-architekturze-interferometrycznej-i-drugiego-oparte-na-splataniu-kwantowym-
  publikacje
 • Praca inżynierska na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Praca poświęcona protokołowi kwantowej bezpiecznej komunikacji bezpośredniej QSDC (quantum secure direct communication).
  Publikacje
  praca-inzynierska-qsdc
  praca-inzynierska-na-wydziale-podstawowych-problemow-techniki-pwr-praca-poswiecona-protokolowi-kwantowej-bezpiecznej-komunikacji-bezposredniej-qsdc-quantum-secure-direct-communication-
  publikacje
 • Przegląd najważniejszych protokołów kryptografii kwantowej, z uwzględnieniem kwantowej dystrybucji klucza, bezpiecznej bezpośredniej komunikacji kwantowej oraz deterministycznej bezpiecznej komunikacji kwantowej.
  Raporty
  najwazniejsze-protokoly-kryptografii-kwantowej
  przeglad-najwazniejszych-protokolow-kryptografii-kwantowej-z-uwzglednieniem-kwantowej-dystrybucji-klucza-bezpiecznej-bezposredniej-komunikacji-kwantowej-oraz-deterministycznej-bezpiecznej-komunikacji-kwantowej-
  raporty
 • Przegląd koncepcji splątania kwantowego, z uwzględnieniem formalnego opisu splątania, splątania wielu podukładów, klas splątania, oraz miar splątania.
  Raporty
  splatanie-kwantowe-wielu-czastek
  przeglad-koncepcji-splatania-kwantowego-z-uwzglednieniem-formalnego-opisu-splatania-splatania-wielu-podukladow-klas-splatania-oraz-miar-splatania-
  raporty
 • Przegląd zagadnienia oczyszczania splątania, uwzględniając wprowadzenie do formalizmu splątania kwantowego oraz opis różnych procedur.
  Raporty
  oczyszczanie-splatania
  przeglad-zagadnienia-oczyszczania-splatania-uwzgledniajac-wprowadzenie-do-formalizmu-splatania-kwantowego-oraz-opis-roznych-procedur-
  raporty
 • Kryptografia kwantowa: mechanika kwantowa jako fundament teoretycznie bezwarunkowo bezpiecznej komunikacji.
  Publikacje
  przeglad-kryptografii-kwantowej
  kryptografia-kwantowa-mechanika-kwantowa-jako-fundament-teoretycznie-bezwarunkowo-bezpiecznej-komunikacji-
  publikacje
 • Wrocławska Sieć Kwantowa – implementacja systemów QKD w metropolitalnej sieci.
  Publikacje
  plakat-1-qcrypt-2013
  wroclawska-siec-kwantowa-implementacja-systemow-qkd-w-metropolitalnej-sieci-
  publikacje
 • Testowanie wpływu zaburzeń polaryzacji w ciemny kanale komunikacyjnym w splątaniowym układzie QKD.
  Publikacje
  plakat-2-qcrypt-2013
  testowanie-wplywu-zaburzen-polaryzacji-w-ciemny-kanale-komunikacyjnym-w-splataniowym-ukladzie-qkd-
  publikacje
 • Testowanie wpływu zaburzeń polaryzacji w ciemny kanale komunikacyjnym w splątaniowym układzie QKD.
  Publikacje
  raport-zgloszenie-qcrypt-2013
  testowanie-wplywu-zaburzen-polaryzacji-w-ciemny-kanale-komunikacyjnym-w-splataniowym-ukladzie-qkd-
  publikacje
 • Analiza stabilności działania splątaniowego układu QKD przy wprowadzanych kontrolowanych zaburzeniach kwantowego kanału komunikacyjnego.
  Raporty
  analiza-stabilnosci-ukladu-quelle
  analiza-stabilnosci-dzialania-splataniowego-ukladu-qkd-przy-wprowadzanych-kontrolowanych-zaburzeniach-kwantowego-kanalu-komunikacyjnego-
  raporty
 • Charakterystyka komponentów sprzętowych układu Quelle QKD, obejmująca moduł BB84 oraz elementy optyczne.
  Raporty
  warstwa-sprzetowa-ukladu-quelle-qkd
  charakterystyka-komponentow-sprzetowych-ukladu-quelle-qkd-obejmujaca-modul-bb84-oraz-elementy-optyczne-
  raporty
 • Opis optymalizacji elementów optycznych w module detekcyjnym, uwzględniając charakterystykę oceny płytek półfalowych, rozdzielaczy wiązek, polaryzacyjnych rozdzielaczy wiązek, filtrów oraz detektorów.
  Raporty
  optymalizacja-modulu-detektorow-quelle
  opis-optymalizacji-elementow-optycznych-w-module-detekcyjnym-uwzgledniajac-charakterystyke-oceny-plytek-polfalowych-rozdzielaczy-wiazek-polaryzacyjnych-rozdzielaczy-wiazek-filtrow-oraz-detektorow-
  raporty
 • Wrocławska Sieć Kwantowa – telekomunikacyjne przetestowanie oraz wdrożenie układów kwantowej kryptografii w sieci metropolitalnej.
  Publikacje
  plakat-1-qcrypt-2012
  wroclawska-siec-kwantowa-telekomunikacyjne-przetestowanie-oraz-wdrozenie-ukladow-kwantowej-kryptografii-w-sieci-metropolitalnej-
  publikacje
 • Analiza parametrów RKER oraz QBER układu QKD o architekturze interferometrycznej pod działaniem kontrolowanych zaburzeń kwantowego kanału komunikacyjnego.
  Raporty
  charakterystyka-rker-oraz-qber-2
  analiza-parametrow-rker-oraz-qber-ukladu-qkd-o-architekturze-interferometrycznej-pod-dzialaniem-kontrolowanych-zaburzen-kwantowego-kanalu-komunikacyjnego-
  raporty
 • Analiza parametrów RKER oraz QBER układu QKD o architekturze interferometrycznej pod działaniem kontrolowanych zaburzeń kwantowego kanału komunikacyjnego.
  Raporty
  charakterystyka-rker-i-qber-1
  analiza-parametrow-rker-oraz-qber-ukladu-qkd-o-architekturze-interferometrycznej-pod-dzialaniem-kontrolowanych-zaburzen-kwantowego-kanalu-komunikacyjnego-
  raporty
 • Informatyczna implementacja protokołów kryptografii kwantowej na systemach niesplątanych fotonów (system Clavis II) i splątanych fotonów (system EPR S405 Quelle).
  Publikacje
  praca-magisterska-qkd-1
  informatyczna-implementacja-protokolow-kryptografii-kwantowej-na-systemach-niesplatanych-fotonow-system-clavis-ii-i-splatanych-fotonow-system-epr-s405-quelle-
  publikacje
 • Modele kwantowych kryptograficznych kanałów komunikacyjnych z realizacjami na platformach badawczych i w zastosowaniach komercyjnych.
  Publikacje
  praca-magisterska-qkd-2
  modele-kwantowych-kryptograficznych-kanalow-komunikacyjnych-z-realizacjami-na-platformach-badawczych-i-w-zastosowaniach-komercyjnych-
  publikacje
 • Kryptografia kwantowa – realizacje badawcze i komercyjne: system Clavis II (idQuantique) i system EPR S405 Quelle (AIT).
  Publikacje
  kryptografia-kwantowa-realizacje-badawcze-i-komercyjne
  kryptografia-kwantowa-realizacje-badawcze-i-komercyjne-system-clavis-ii-idquantique-i-system-epr-s405-quelle-ait-
  publikacje
 • Wprowadzenie do kryptografii kwantowej: Implementacja protokołów kryptografii kwantowej na systemach niesplątanych fotonów (system Clavis II) i splątanych fotonów (system EPR S405 Quelle).
  Publikacje
  qkd-monografia-pl-
  wprowadzenie-do-kryptografii-kwantowej-implementacja-protokolow-kryptografii-kwantowej-na-systemach-niesplatanych-fotonow-system-clavis-ii-i-splatanych-fotonow-system-epr-s405-quelle-
  publikacje
 • Protokół bezwarunkowo bezpiecznej komunikacji oparty na super-gęstym kodowaniu – propozycja idei nielokalnej, opartej na splątaniu komunikacji kwantowej.
  Publikacje
  plakat-2-qcrypt-2012
  protokol-bezwarunkowo-bezpiecznej-komunikacji-oparty-na-super-gestym-kodowaniu-propozycja-idei-nielokalnej-opartej-na-splataniu-komunikacji-kwantowej-
  publikacje