Charakterystyka RKER oraz QBER 2

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Analiza parametrów RKER oraz QBER układu QKD o architekturze interferometrycznej pod działaniem kontrolowanych zaburzeń kwantowego kanału komunikacyjnego.
Opis: 

Współczynniki wymiany surowego klucza RKER oraz błędów kwantowych bitów QBER zostały określone dla układu QKD o interferometrycznej architekturze. Pomiary zostały wykonane przy kontrolowanych zaburzeniach komunikacyjnego kanału kwantowego. Zaburzenia były modelowane jako rzeczywiste straty występujące w komercyjnych światłowodach telecom – w warunkach laboratoryjnych przy użyciu różnej liczby złączek i patchcordów symulowane rzeczywiste straty na spawach i łączach komercyjnych światłowodów. Rezultaty zostały przeanalizowane przy wykorzystaniu kontrolnych kart X-R Shewharta.