seQre2014 plakat QKD

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Analiza niestabilności układów QKD, obejmująca wzrost QBER wraz z obniżaniem jakości rzeczywistego kanału kwantowego modelowanego jako światłowodu telekomunikacyjnego, zdolności implementacyjnych QKD w ramach metropolitalnej infrastruktury światłowodowej, czułości układów QKD w architekturze klasycznej raz opartych na splątaniu kwantowym na defekty kanału kwantowego.
Opis: 

Prezentacja wyników analizy niestabilności układów QKD z kanałem kwantowym modelowanym jako rzeczywisty światłowód telekomunikacyjny. Symulacja rzeczywistych warunków łączy telekomunikacyjnych dla kanału kwantowego przeprowadzona była z wykorzystaniem wielu łącznikowych fragmentów światłowodów (patch cords) łączonych konektorami typu FC/PC, co umożliwiło odwzorowanie rzeczywistych spawów i złączek stosowanych w infrastrukturze optycznych łączy telekomunikacyjnych. Możliwość stosowania wielu konfiguracji modelowanego kanału konfiguracyjnego (różne liczby konektorów, oraz różna długość łącza optycznego) pozwoliła na przeprowadzenie szerokiej analizy parametrów oraz wydajności układów QKD. Przeanalizowano zależność QBER od jakości rzeczywistego łącza optycznego, możliwości implementacyjne układów QKD w ramach metropolitalnej struktury komercyjnych łączy optycznych. Zbadano czułość układów QKD zarówno o klasycznej architekturze (niesplątaniowej) jak i architekturze opartej o kwantowe splątanie, w aspekcie defektów kanału kwantowego.