Splątanie kwantowe wielu cząstek

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Przegląd koncepcji splątania kwantowego, z uwzględnieniem formalnego opisu splątania, splątania wielu podukładów, klas splątania, oraz miar splątania.
Opis: 

Raport dotyczący fenomenu splątania kwantowego. Obejmuje formalny opis splątania kwantowego, problem separowalności, stan czysty i mieszany; splątanie kwantowe wielu cząstek, stan Greenbergera-Hornea-Zeilingera, nierówności Bella, stan Wernera; operacje LOCC oraz SLOCC; klasy splątania; miary splątania (entropia von Neumanna); metody eksperymentalne otrzymywania stanów splątanych wielu cząstek.