Warstwa sprzętowa układu Quelle QKD

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Charakterystyka komponentów sprzętowych układu Quelle QKD, obejmująca moduł BB84 oraz elementy optyczne.
Opis: 

Raport obejmuje moduly BB84 układu Quelle QKD z punktu widzenia elementów sprzętowych. Struktura modułu jak również jego podzespoły zostały opisane. Procedury justowania poszczególnych komponentów w ramach modułu zostały zaprezentowane z dokładnymi opisami. Przedstawiono metody oceny jakości wykorzystywanych elementów optycznych umożliwiając na weryfikację komponentów optycznych w przypadku uznania, że dostawca podzespołów jest niezaufany.