QKD - publikacja IJCNS

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Prezentacja wyników serii testów standardowych telekomunikacyjnych metropolitalnych optycznych łączy światłowodowych 1550 nm, jako kanału kwantowego dla prototypowego układu splątaniowego QKD zainstalowanego w Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych PWr oraz w CompSecur we Wrocławiu.
Opis: 

Prezentacja wyników serii testów standardowych telekomunikacyjnych metropolitalnych optycznych łączy światłowodowych 1550 nm, jako kanału kwantowego dla prototypowego układu splątaniowego QKD zainstalowanego w Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych PWr oraz w CompSecur we Wrocławiu. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu przygotowanych własnych kart danych badawczych, co pozwoliło na szczegółową ocenę jakości kanału kwantowego. Wykonano wiele prób z wykorzystaniem odpowiednie przygotowanych łączy modelujących warunki rzeczywiste, do długości 6.5 km, zawierające spawy oraz złączki występujące w komercyjnych łączach miejskich. Wykazano, że polaryzacja fotonów, której utrzymanie jest konieczne dla poprawnego działania układu, ulega zaburzenia i jako niestabilna powoduje znaczny wzrost parametru QBER. Jako podstawowe przyczyny tych zaburzeń wskazano na dekoherencję polaryzacyjną spowodowaną spawami oraz złączkami w standardowych konfiguracjach patch-cordów, przypadkowe odkształcenia światłowodu oraz ogólnie niskie parametry transmisji w światłowodzie 1550 nm dla fotonów o dużo krótszej fali, na których operuje splątaniowy układ QKD. W celu utrzymania jakości kanału kwantowego na poziomie pozwalającym na działanie układu QKD wymagana była bardzo częsta manualne korekcja polaryzacji. Oczekuje się, że zaprojektowanie oraz zaimplementowanie modułu automatycznej korekcji polaryzacji spowoduje stabilizację parametrów widzialności oraz obniży znacznie parametr QBER, umożliwiając na pracę układu z modelowanymi kanałami kwantowymi.