Praca inżynierska QKD

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Praca inżynierska na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Praca zawiera charakterystykę dwóch układów QKD – jednego o architekturze interferometrycznej i drugiego oparte na splątaniu kwantowym.
Opis: 

Praca inżynierska na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Praca zawiera, w części teoretycznej, przegląd zagadnień kryptografii klasycznej pod kątem zagrożeń komputerem kwantowym, wprowadzenie do kryptografii kwantowej i omówienie podstawowych protokołów kwantowej dystrybucji klucza, a w części praktycznej, charakterystykę dwóch układów QKD – jednego o architekturze interferometrycznej i drugiego oparte na splątaniu kwantowym. Na obu układach zostały przeprowadzone serie przebiegów testowych, co umożliwiło opracowanie charakterystyk parametrów układów.