Kryptografia postkwantowa

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Raport obejmujący szeroki obszar badań z zakresu klasycznych metod informatycznych zabezpieczania informacji, które są odporne na ataki komputerów kwantowych.
Opis: 

Kryptografia postkwantowa jest nazwą szeregu klasycznych metod informatycznych zabezpieczania informacji, które to metody uważane są za odporne na ataki komputera kwantowego. Obecnie, bezwarunkowe bezpieczeństwa żadnej z takich metod nie zostało formalnie udowodnione w języku formalizmu informatyki kwantowej. Ten przegląd obejmuje najbardziej znane metody postkwantowej kryptografii (zarówno szyfrów jak i podpisów elektronicznych) np. Lamport-Diffie, Merkle, McEliece, Goppa codes, CFS, Stern, NTRU, HFE. Teoretyczne wprowadzenie do zagrożeń niesionych przez komputer kwantowy oraz podstawowych algorytmów informatyki kwantowej daje potrzebne podstawy pojęciowe.