Optymalizacja modułu detektorów Quelle

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Opis optymalizacji elementów optycznych w module detekcyjnym, uwzględniając charakterystykę oceny płytek półfalowych, rozdzielaczy wiązek, polaryzacyjnych rozdzielaczy wiązek, filtrów oraz detektorów.
Opis: 

Charakterystyka optymalizacji optycznych komponentów modułu detekcyjnego dla układu QKD opartego na splątaniu kwantowym. Moduł detekcyjny, będący jednym z najistotniejszych modułów funkcjonalnych splątaniowego układu QKD, występuje po obu stronach układ w takiej samej konfiguracji. Przedstawiono metody oceny i optymalizacji optycznych komponentów tego modułu jak również optymalizacji baz pomiarowych.