seQre2014 plakat QSDC

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Przedstawiono implementacje protokołu QSDC (kwantowej bezpiecznej komunikacji bezpośredniej) w oparciu o proponowane modyfikacje splątaniowego układu QKD. Omówiono teoretyczne oraz praktyczne aspekty zagadnień produkcji splątania kwantowego, oczyszczania splątania oraz pamięci kwantowych.
Opis: 

Krótkie omówienie problemów związanych z implementacją QSDC w warunkach laboratoryjnych. Przedstawiono wyniki badań łamania nierówności Bella w ramach procesu spontanicznej parametrycznej konwersji w dół SPDC, przy wykorzystaniu układów QKD z architekturą opartą na splątaniu kwantowym. W związku z faktem, że otrzymywane stany splątane nie są stanami czystymi konieczne jest oczyszczenie splątania – przedstawiono przegląd kilku procedur. Zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w obszarze pamięci kwantowych jako kluczowego elementu procesu QSDC. Zaproponowano architekturę układu eksperymentalnego przeprowadzającego procedurę QSDC – schemat oparto na splątaniowym układzie QKD, wraz z koniecznymi modyfikacjami umożliwiającymi działanie protokołu QSDC.