Raport - zgłoszenie QCrypt 2013

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Testowanie wpływu zaburzeń polaryzacji w ciemny kanale komunikacyjnym w splątaniowym układzie QKD.
Opis: 

Podsumowanie rezultatów badań stabilności działania układu QKD opartego na splątaniu kwantowym (splątaniu polaryzacji), pod kątem różnych typów światłowodów dla modelowania ciemnego kanału kwantowego, przeprowadzonych w celu oceny możliwości praktycznego wykorzystania układu w komercyjnych sieciach komunikacyjnych.