Skrypty kontrolujące warstwy aplikacyjnej [open-source]

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Pakiet skryptów kotrolujących warstwy aplikacyjnej umożliwiający manipulacje oraz przetwarzanie uzyskanych danych, oraz stanowiący interfejs pomiędzy wyjściem surowych danych a użytkownikiem układów QKD (w obu architekturach).
Opis: 

Zbiór skryptów kontrolujących dla układów QKD w obu architekturach umożliwiający na przetwarzanie otrzymywanych danych w odpowiednie dane wyjściowe do dalszego przetwarzania. Przetworzone dane umożliwiają na monitorowanie wybranych parametrów układu, np. parametr QBER kwantowego błędu, a predefiniowane karty kontrolne umożliwiają na generowanie danych do przetwarzania statystycznego. Pakiet uwzględnia kontrole polaryzacji dla rekalibracji najistotniejszego parametru splątaniowego układu kwantowej dystrybucji klucza – koherencji parametru polaryzacji odplątanego fotonu podróżującego do docelowego punktu końcowego.