Manager kluczy symetrycznych

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Charakterystyka systemu zarządzania uwspólnionymi kluczami jednorazowymi.
Opis: 

Specyfikacja struktury i funkcjonalności managera uwspólnionych jednorazowych kluczy symetrycznych jako aplikacji wyższych warstw systemów kwantowej dystrybucji klucza. Każdy układ QKD generuje finalnie uwspólnione (po obu stronach komunikacji) symetryczne klucze, które muszą być odpowiednio zarządzane w transparentny sposób aby umożliwić ich użycie zewnętrznym aplikacjom czy urządzeniom.