IJQI WorldScientific - Publ. 2

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Przegląd obecnego stanu kryptografii kwantowej w odniesieniu do protokołów QKD czy realizacji QKD. Porównanie systemów pod kątem ich efektywności, stabilności czy odporności, ze względu na szumy i ataki hackerskie.
Opis: 

Przegląd obecnego stanu kryptografii kwantowej w odniesieniu do protokołów kwantowej dystrybucji kluczy, zaimplementowanej zarówno na splątanych jak i niesplątanych latających qubitach. Komercyjne platformy kwantowej dystrybucji klucza są opisane i testowane w kierunku wykorzystania w komercyjnych metropolitalnych sieciach światłowodowych TELECOM. Porównanie systemów ze względu na efektywność, stabilność działania oraz odporność na zaszumienie i ataki hackerskie, wraz z propozycjami modyfikacji implementacyjnych analizowanych typów systemów QKD.