Warsztaty QKD seQre2014

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Warsztaty QKD seQre2014 obejmowały wprowadzenie do kryptografii kwantowej zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, wraz z prezentacją w czasie rzeczywistym działania splątaniowych i niesplątaniowych systemów QKD
Opis: 

Warsztaty QKD seQre2014 obejmowały prezentację zagadnień teoretycznych oraz interaktywną demonstrację układów kwantowej dystrybucji klucza. W zakresie teoretycznym przedstawiono wprowadzenie do przetwarzania kwantowej informacji, idee komputera kwantowego jako zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji, podstawowe prawa mechaniki kwantowej oraz fundamentalne protokoły kwantowej dystrybucji klucza (BB84). W części praktycznej zaprezentowano zarówno splątaniowe jak i niesplątaniowe układy QKD, budowę i działanie ich modułów i komponentów. Możliwość bezpośredniej interakcji z układami pozwoliła uczestnikom na zapoznanie się z rzeczywistym funkcjonowaniem kryptografii kwantowej.