Systemy zarządzania uwspólnionymi kluczami jednorazowymi [open-source]

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Systemy zarządzania uwspólnionymi kluczami jednorazowymi dla zastosowań z układami kwantowej dystrybucji klucza.
Opis: 

System zarządzania uwspólnionych jednorazowych kluczy symetrycznych jako aplikacja wyższych warstw systemów kwantowej dystrybucji klucza. Każdy układ QKD generuje finalnie uwspólnione (po obu stronach komunikacji) symetryczne klucze, które muszą być odpowiednio zarządzane w transparentny sposób aby umożliwić ich użycie zewnętrznym aplikacjom czy urządzeniom.