Prezentacja ustna INFOCOMP 2014

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Ustna prezentacja konferencyjna. Charakterystyka badań implementacji splątaniowego układu kryptografii kwantowej przy wykorzystaniu optycznego łącza światłowodowego 1550 nm typu TELECOM jako kanału kwantowego
Opis: 

Ustna prezentacja konferencyjna. Charakterystyka badań wykorzystania światłowodów typu TELECOM 1550 nm, jako kanałów kwantowych w układach splątaniowych QKD. Obserwowano funkcjonujący układ oraz monitorowano parametry związane z ciemnym kanałem kwantowym zbierając dane do odpowiednio opracowanej karty testowej. Wykonano serię pomiarów dla różnych konfiguracji łącza optycznego do długości 6.5 km – typ światłowodu jest identyczny z łączami telekomunikacyjnymi funkcjonującymi w metropolitalnych sieciach szkieletowych. Szczególną uwagę zwrócono na zamodelowania rzeczywistego łącza komercyjnego z uwzględnieniem spawów oraz złączek, w świetle rygorystycznych wymagań systemu QKD zachowania polaryzacji fotonów. Testy umożliwiły ocenę poziomu QBER – współczynnika błędów kwantowych bitów – przy standardowych infrastrukturach optycznych łącz telekomunikacyjnych dla implementacji splątaniowego systemu QKD, czułego w szczególności na zaburzenia polaryzacji. Oceniono kwestię niewspółmierności głównej długości transmitowanej fali w światłowodzie z długościami fal emitowanych przez system oraz zweryfikowano możliwości implementacyjne systemu splątaniowego dla łącza 1550 nm.