Praca inżynierska QSDC

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Praca inżynierska na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Praca poświęcona protokołowi kwantowej bezpiecznej komunikacji bezpośredniej QSDC (quantum secure direct communication).
Opis: 

Praca inżynierska na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Praca poświęcona protokołowi kwantowej bezpiecznej komunikacji bezpośredniej QSDC (quantum secure direct communication). Praca zawiera porównanie idei QKD z QSDC, charakterystykę zjawiska splątania kwantowego, szczegółowy opis protokołu QSDC wraz z propozycją realizacji. Protokół QSDC oparty na splątaniu kwantowym wymaga do realizacji zastosowania technologii pamięci kwantowych.