Protokół dostępu do klucza IDQ3P

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Podstawowa charakterystyka protokołu wymiany klucza IDQ3P, służącego jako interfejs pomiędzy serwerem kwantowego klucza a zewnętrznym klasycznym urządzeniem szyfrującym podłączonym do niego.
Opis: 

Charakterystyka protokołu dostępu do klucza w ramach IDQ3P dla układów typu Clavis II IDQuantique. Po wygenerowaniu symetrycznych kluczy w postaci ciągu binarnego, w wyniku przeprowadzenia procedury QKD, klucze te zostają następnie wykorzystane do celów bezpieczeństwa – protokół wymiany kluczy musi służyć jako transparentny interfejs dostępu do kluczy. Możliwe scenariusze komunikacji zostały przedstawione, opisano strukturę warstwową oraz przedstawiono budowę pakietów żądania/odpowiedzi.