Prezentacja ustna seQre2014

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Ustna prezentacja konferencyjna. Prezentacja zaawansowania badań w laboratorium NLTK przy PWr obejmujących niesplątaniowe i splątaniowe systemy badawcze kryptografii kwantowej.
Opis: 

Ustna prezentacja konferencyjna. Narodowe Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Politechnice Wrocławskiej ma szczególną pozycję pośród podobnych laboratoriów światowych posiadając zarówno niesplątaniowe jak i splątaniowe układy badawcze kryptografii kwantowej. Umożliwia to na prowadzenie komplementarnych badań wdrożeniowych QKD w rzeczywistych środowiskach sieciowych (w infrastrukturze metropolitalnej) uwzględniając badania zastosowania łącz telekomunikacyjnych, dekoherencji, topologii sieciowych oraz interoperacyjności różnych technologii. Główne badania w ramach NLTK skupiają się na rozwoju splątaniowych układów QKD w kierunku eksperymentalnych wdrożeń protokołów QSDC – bezpośredniej kwantowej komunikacji. Badania teoretyczne obejmują także powiązania pomiędzy supergęstym kodowaniem w ujęciu nielokalnej komunikacji oraz QKD.