QKD - monografia międzynarodowa

Plik zasobu: 
Wprowadzenie: 
Praca zbiorowa międzynarodowych specjalistów (m.in. IDQ, AIT, SeQureNet, WUT, CompSecur) z obszaru kwantowej dystrybucji klucza prezentująca aktualny stan wiedzy z zakresu kryptografii kwantowej, zarówno w warstwie teoretycznej jak i praktycznej technologii QKD.
Opis: 

Status: monografia w przygotowaniu à Międzynarodowa monografia skupiona w obszarze kryptografii kwantowej, obejmująca zarówna aspekty teoretyczne jak i praktyczne tej nowej technologii. Publikacja w postaci pracy zbiorowej międzynarodowych spcjalistów z zakresu kwantowej dystrybucji klucza m.in. z IDQuantique Switzerland, AIT Austrain Institute of Technology, SeQureNet Paris France, Wroclaw University of Technology, CompSecur, oraz innych instytucji. Obejmuje zagadnienia teoretycznych podstaw przetwarzania informacji kwantowej, fundamentalnych protokołów QKD, DV-QKD kryptografii kwantowej opartej o zmienne dyskretne oraz CV-QKD kryptografii kwantowej opartej o zmienne ciągłe.